Νομική Σημείωση - BMW Κ.Κατσιούλης ΑΕ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΥΘΥΝΗ.

Κάθε πληροφορία σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Παρόλο που οι παρεχόμενες πληροφορίες πιστεύεται ότι είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες. Σε καμία περίπτωση, η Κ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΕ δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή αποθετική ζημία σε σχέση με το παρόν υλικό, εκτός εάν προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκ προθέσεως παράπτωμα. Η Κ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΕ δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα website που διατηρούνται από τρίτους και ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνη για συνδέσμους από το παρόν website προς άλλα website.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα στο παρόν website υπόκεινται στα δικαιώματα της BMW AG επί των εμπορικών σημάτων της, περιλαμβανομένων των σημάτων, ονομασιών των μοντέλων, λογότυπων και εμβλημάτων.

ΑΔΕΙΕΣ.

Ο Όμιλος BMW προσπάθησε να σας προσφέρει μία καινοτόμο και ενημερωτική ιστοσελίδα. Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Όμιλος BMW οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, σημάτων και δικαιωμάτων δημιουργού. Επομένως, καμία άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ομίλου BMW ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

Δείτε την πλήρη λίστα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου, τις εκπομπές CO₂ και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε στο έντυπο "Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO₂ νέων επιβατικών αυτοκινήτων", που διατίθεται χωρίς χρέωση σε όλο το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW.

Ανακαλύψτε περισσότερα